V-та Балканска конференция – Загреб, Хърватия

В периода 20-24.10.2010г. се проведе V-та Балканска конференция в Загреб – Хърватия, под егидата на ICEVI на тема: „Нови компетенции за бъдещите предизвикателства на Европа”.

В конференцията взеха участие пет представители на СОУ за ДНЗ” Проф. Ив. Шишманов” – Петър Петров – директор на училището, Жулиета Петкова – помощник директор, Ася Стефанова координатор на програмата за обучение на ДМУ, Ресмие Ибрахимова – учител по ориентиране и мобилност и Валентина Йорданова – главен учител в програмата за ДМУ.

Изнесени бяха два доклада – „Ролята на специалното училище при подкрепата на интегрираното и включващото обучение” от П. Петров и Р. Ибрахимова и „Лятно училище за зрително затруднени деца с множество увреждания” от А. Стефанова и В. Йорданова. Докладите бяха изслушани с голям интерес и одобрени от аудиторията.

По време на конференцията се осъществиха и много ползотворни срещи с екипите на „Мали дом” – терапевтичен център за рехабилитация на деца със зрителни проблеми и множество увреждания и сляпо-глухи, център „Силвър” – за обучение на кучета-водачи на слепи и кучета за рехабилитация. Делегацията от СОУ за ДНЗ – Варна посети и двата центъра. Осъществени бяха договорености за бъдеща съвместна работа. Специалисти от „Мали дом” да посетят училището във Варна с цел подпомагане на новооткрития Център за ранно въздействие и последваща визита на варненски специалисти в „Мали дом” за натрупване на практически опит.

В Център Силвър силно впечатление направи доброто обучение, екипировка и оборудване, при работата с кучета-водачи, външното пространство ,обезпечено с подходяща настилка и сензорни материали.

При посещението в училището „Винко Бек” бяха разгледани учебните помещения и специалната екипировка за деца с нарушено зрение