Постижения

УЧАСТИЯ В КОНКУРСИ ЗА РИСУНКИ:

29 юни 2012

2001 г.

Международен конкурс,организиран от Национален център за извънкласни и извънучилищни дейности при МОН – Ивайло Донков и Диана Кръстева – поощрителни награди.

2003 г.

Национален конкурс „Всички деца имат равни права“, организиран от Министерски съвет и Държавна агенция за закрила на детето – Дария Ганчева, Радостина Станиславова, Сияна Любенова, Пламен Стоилов.

Конкурс „Възкресение Христово“, организиран от Варненска и Великопреславска св.Митрополия, Община Варна, Дирекция „Образование“, Дирекция „Младежки дейности и спорт“, Демократичен съюз на жените, Общински детски комплекс – Иван Иванов, Дария Георгиева.

2004 г.

Национален конкурс „С очите си видях бедата“ – Джанер Якуб – трета награда, Сияна Любенова – поощрителна.

Конкурс за картичка „Възкресение Христово“ – наградени Пламен Стоилов и Ивомира Михайлова

2005 г.

Национален конкурс „С очите си видях бедата“ – Даниел Василев – поощрителна, Пламен Стоилов – втора награда.

Великденски конкурс – Гергана Пенчева и Стела Стефанова – първа награда, Радостина Станиславова – втора, Ваня Иванова – трета; Пламен Стоилов, Илона Калчева, Джанан Мъстън, Лъчезар Кючюков, Атанас Тодоров – поощрителни.

2006 г.

Национален конкурс „Доброто в нужда се познава“, организиран от Фондация „Благодеятел“ и Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност“ – награди за Руска Петрова и СОУ за ДНЗ.

Национален конкурс „Знаме на мира“, организиран от МВР – награда за СОУ за ДНЗ за работа с деца в неравностойно положение.

Конкурс „Вдъхновение от водата“, организиран от Министерството на околната среда и водите, Басейнова дирекция за черноморски район с център Варна – награда за СОУ за ДНЗ за изключително представяне.

Национален конкурс „С очите си видях бедата“ – Пламен Стоилов – втора национална награда.

Международна изложба на Червения кръст – наградени: Веска Добрева, Руска Петрова, Тодорка Тодорова, Явор Петров, Джанан Мъстън, Мирослав Кидиков, Валери Маринов, Иван Иванов, Милен Каракашев.

Международен конкурс за илюстрация на чешка и словашка приказка – наградените са: Веска Добрева, Руска Петрова, Емине Мустафова, Илонка Калчева, Тодорка Тодорова, Милен Каракашев, Джанан Мъстън – поощрителни.

Конкурс за рисунки „Космически полети“, организиран от Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ Варна – Златина Стефанова – първа, Валери Маринов втора; Даниел Александров, Джанан Мъстън, Доника Георгиева, Силвия Христова, Тодорка Тодорова, Милен Каракашев.

Международна Асамблея за деца с нарушено зрение в Гърция, организиран от Ана Лотари-Грицала. Наградени – Николай Пармаксъзов, Генчо Русев, Христомир Пандов.

2007 г.

Национален конкурс „Мисия Спасител“, организиран от Министерството на държавната политика при бедствия и аварии – Анка Миленова втора награда.

Конкурс за Възкресение Христово – Силвия Христова и Тодорка Тодорова.

Конкурс за Коледна картичка „Аз – детето“ – Йоана Динкова първа награда.

2008 г.

Седми международен конкурс за илюстрации на чешки и словашки приказки – Анка Миленова, Доника Георгиева, Джанан Мъстън, Николай Пармаксъзов, Милен Каракашев, Златина Стефанова, Йовита Петрова,Руска Петрова – поощрителни.

Национален конкурс „Мисия спасител“ – Николай Пармаксъзов – трета награда.