Стартира Центъра за ранно въздействие

През тази учебна година стартира Центъра за ранно въздействие. 8 деца от 3 до 6 – годишна възраст започнаха да се обучават в него. Дейностите са насочени към адаптация на малчуганите в новата учебна обстановка, привикване към училищния режим. Работа върху концентрация и внимание, развитие на езика и усвояване на алтернативни форми на комуникация, изграждане на ранни математически представи и знания за околната среда. Това е първата възможност за социализация на тези деца в обстановка различна от семейнатата. Изграждане на самостоятелност в монтесори среда, която разполага с пособия и образователни материали, помагащи да се развият способностите на детето. Базирана е на свободния му избор. Учи го на самостоятелност и практически умения в живота. Поставя го в центъра на обучението. В Монтесори терапията детето се чувства сигурно и защитено, Това е така, защото то се намира в една обстановка, в която има строго установени правила, които винаги се спазват – както от детето, така и от специалистите. Децата имат право сами да избират материалите, с които ще работят, сами да определят продължителността на заниманието си, както и партньорите си.

В Центъра за ранно въздействие се прави екипна оценка на всяко дете изготвена от мултидисциплинарен екип-психолог, логопед, физиотерапевт и специален педагог. Съставя се индивидуална програма. Заниманията с децата са групови – осъществявени от специален педагог и асистент и индивидуални със специалисти – кинезетерапевт, логопед или психолог. Провеждат се също и сензорна стимулация, музикотерапия и занимания по усъвършенстване на слабото зрение. Поддържа се редовна връзка със семействата, като се дават насоки за занимания у дома, структуриране на дневния режим и правилата в къщи.

През месец декември с цел подпомагане на Центъра за ранно въздействие в областта на зрителното оценяване, рехабилитацията на малки деца и изготвянето на индивидуални програми бяха трима колеги от « Мали дом» – Загреб Хърватия. Консултирани бяха и деца от други градове, които са включени в програмата за ранно въздействие.