История

Средното общообразователно училище за деца с нарушено зрение ”Проф. д-р Иван Шишманов”-гр.Варна е основано през 1905 г. по инициатива на тогавашния министър на Просвещението проф.д-р Иван Шишманов. То е първото по рода си в България.

Пръв директор на училището е д-р Стойчо Донев, който адаптира брайловата азбука за български език и поставя началото на обучението на слепи деца у нас.

През 1952г.(поради липса на подходяща сграда в София) училището е преместено във Варна и е настанено в две стари сгради на ул.Караджа 30 и 31.

През 1979 г. се прави първата копка , а през 1985г. училището е настанено в специално строен учебно битов комплекс.

СОУ за деца с нарушено зрение ”Проф. д-р Иван Шишманов”-гр. Варна има важен принос в развитието на образователното дело на зрително затруднените деца в България:
1.Въвежда специалните програми по ориентиране и мобилност, зрително подпомагане и ежедневни умения;
2.Първо в страната въвежда програмите по интегрирано обучение и ранно въздействие;
3.Поставя началото на обучението на сляпоглухи деца в България;
4.Поставя началото на обучението на деца с множество увреждания.

Училището е било домакин на множество Международни конференции и на повече от 20 семинара с международно участие.

Представители на училището са участвали в дванадесет Европейски и Световни конференции от 1987г. до сега.

Училището е осигурило през последните 15 години специализации в чужбина на 23 учители.

Училището има отлично международно сътрудничество.

От 1980 до 2011 г. директор на училището е г-н Петър Петров.

От 01.09.2011 г. до днес СОУ за деца с нарушено зрение ”Проф. д-р Иван Шишманов”-гр. Варна се ръководи от г-жа Жулиета Петкова.
Днес, със своите съвременни програми, високо квалифицирани специалисти; модерна база и специална екипировка, СОУ за деца с нарушено зрение ”Проф. д-р Иван Шишманов”-гр.Варна е специално училище от европейски тип.