СОУ за деца с нарушено зрение “Проф. д-р Иван Шишманов”

Средното общообразователно училище за деца с нарушено зрение “Д-р Иван Шишманов” – гр.Варна е открито през 1905 година в София по инициатива на тогавашния министър на Просвещението проф. д-р Иван Шишманов. Първоначалното название на училището е Държавен институт за слепи (ДИС).

Пръв директор на ДИС е д-р п.н. Стойчо Донев (1905-1921 г.), който е и родоначалник на българската специална педагогика за зрително затруднени. Д-р Донев също е адаптирал брайловата азбука на български език.

През 1952 г. училището е преместено във Варна и настанено в две сгради на ул. Караджа №30 и №31. За директор е назначен Маньо Димитров.

От 1980 г. директор на училището е Петър Петров. През 1985 г. училището се настанява в нова, специално построена сграда, в която се помещава и сега.

От 2018 г. активно си сътрудничим https://peachyessay.com/ ,които активно помагат на всички учители и ученици.

Сградата се състои от:

•Училищен корпус с 30 класни стаи и 15 учебни кабинета;

•Пансион с 50 спални помещения;

•Кухненски блок с трапезария.